تعداد آموزش دیدگان دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

این نمودار تعداد آموزش دیدگان دوره‌های عمومی صنایع‌دستی را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. هدف از این دوره‌ها ترویج عمومی صنایع‌دستی برای افراد غیر شاغل در این حوزه است. در طول ۹ سال تعداد آموزش دیدگان در حدود ۲۰ برابر شده است و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵۰۰۰ نفر در این دوره‌ها […]

تعداد آموزش دیدگان دوره های تخصصی صنایع دستی از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

این نمودار تعداد آموزش دیدگان دوره های تخصصی صنایع دستی را از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. تعداد افراد آموزش دیده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با داده‌های سال‌های دیگر سنخیتی ندارند. این دوره‌ها برای افراد شاغل در صنایع دستی برگزار می‌شود. تعداد این آموزش دیدگان تقریبا روندی صعودی داشته است. عجیب‌ترین نکته‌ای […]

تعداد اساتید دوره های عمومی صنایع دستی از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹

این نمودار تعداد اساتید فعال در دوره‌های عمومی (دوره‌های مخصوص برای افراد غیر شاغل در صنایع دستی) از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. در این ۸ سال تعداد اساتید با یک روند افزایشی از ۵۹۸ نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۲۴۱ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. هر چند این روند افزایشی در […]