تعداد بازدید کننده های بازارچه های موقت صنایع دستی از ۱۳۹۱ تا 1398

این نمودار تعداد بازدیدکننده‌های بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی را از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. تعداد بازدیدکننده‌ها پس از یک افت زیاد در سال ۱۳۹۳ با رشد متوالی در سال‌های مختلف به ۴۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است. بیش از نیمی از جمعیت ایران در سال ۱۳۹۸ از بازارچه‌های صنایع دستی بازدید […]