تعداد تمدید یا صدور پروانه بهره‌برداری جدید تولیدات کارگاهی در سال ۱۳۹۹

نمودار فوق تعداد تمدید یا صدور پروانه بهره‌برداری جدید تولیدات کارگاهی در سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. با مقایسه این نمودار با نمودار « بیشترین تعداد تمدید یا صدور پروانه تولید انفرادی در سال ۱۳۹۹ » می‌بینیم که رتبه‌های اول این دو نمودار هیچ وجه مشترکی ندارند که نشان می‌دهد که استان‌هایی که کارگاه‌های زیادی […]

رابطه بین صدور پروانه و اشتغال ایجاد شده در سال 1397

نمودار بالا رابطه بین صدور  پروانه و اشتغال ایجاد شده در استان های مختلف را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. در یک روند کلی می‌توان گفت که رابطه‌ای مستقیم بین تعداد پروانه‌های صادر شده و میزان اشتغال ایجاد شده در استان‌‌ها وجود دارد. در استان هرمزگان بیشترین میزان اشتغال و در استان کرمانشاه بیشترین تعداد […]

تعداد تمدید یا صدور پروانه بهره‌برداری جدید تولیدات کارگاهی در سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد تمدید یا صدور پروانه بهره‌برداری جدید تولیدات کارگاهی را در استان‌های مختلف در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. استان اصفهان بیشترین تعداد تمدید و استان همدان بیشترین تعداد صدور پروانه جدید را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین، پایتخت یعنی تهران با اختلافی فاحش نسبت به دو استان اول و دوم با […]

تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده در صنایع دستی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

این نمودار تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در صنایع مختلف را از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. در همه‌ی این سال‌ها نه‌تنها پروانه‌های صادر شده در صنعت منسوجات از سایر پروانه‌ها بیشتر است بلکه روند افزایشی پر‌شتابی را نیز نسبت به سایر صنایع تجربه می‌کند. در این بین محصولات چرمی کمترین اقبال را […]

بیشترین تعداد تمدید یا صدور پروانه های تولید انفرادی در سال ۱۳۹۷

این نمودار بیشترین تعداد تمدید یا صدور پروانه‌های تولید انفرادی را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. در این نمودار، ۱۵ استان مختلف به ترتیب مجموع تعداد پروانه‌ها مرتب شده‌اند. استان گیلان با مجموع ۴۵۰۳ پروانه انفرادی در صدر سایر استان‌ها قرار دارد. در استان هرمزگان بیشترین تعداد صدور پروانه جدید در بخش انفرادی به چشم […]