سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه فرهنگی استان

نمودار بالا بر اساس بودجه نمای فرهنگ سال ۱۴۰۰ مرکز نمافر، سهم بودجه صنایع دستی هر استان کشور را از کل بودجه فرهنگی آن استان نشان می‌دهد. بودجه نمای فرهنگ نمافر، بودجه فرهنگی کشور را از سه منظر نهادی، موضوعی و استانی مورد بررسی قرار داده است و اطلاعات دقیق و مهمی را از نهادها، […]

سهم بودجه صنایع دستی هر استان از کل بودجه صنایع دستی استانی

این نمودار بر اساس بودجه‌نمای فرهنگ سال ۱۴۰۰ نمافر، سهم بودجه صنایع دستی هر استان را از کل بودجه صنایع دستی استانی کشور نشان می‌دهد. گزارش بودجه نمای فرهنگ نمافر، بودجه فرهنگی کشور را از سه منظر نهادی، موضوعی و استانی بررسی کرده است. بودجه‌نمای استانی شامل اعتبارات اختصاص یافته به هر استان در بخش […]

نسبت نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی با حضور هنرمندان ایرانی به تعداد کل این نمایشگاه‌ها

این نمودار حضور هنرمندان ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی را نسبت به تعداد کل این نمایشگاه‌ها به تفکیک سال نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۲۳ نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی برگزار شده که هنرمندان ایرانی در ۱۹ نمایشگاه حضور داشته‌اند. همچنین تعداد ۵۹۸ نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی در سال ۱۳۹۷ برگزار شده که هنرمندان […]

تعداد نشان‌های ثبت‌شده ملی و بین‌المللی صنایع دستی در هر استان

نمودار فوق تعداد نشان‌های ثبت‌ شده ملی و بین‌المللی صنایع دستی در استان‌های کشور را نشان می‌دهد. همان‌طور‌که ملاحظه می‌شود ۱۷ استان کشور دارای نشان ثبت‌ شده ملی و بین‌المللی در حوزه صنایع دستی هستند و ۱۴ استان نشان ثبت‌ شده‌ای در این حوزه ندارند. استان اصفهان با ۷ نشان ثبت‌شده ملی و بین‌المللی بیشترین […]

اشتغال ایجاد شده از حوزه صنایع دستی برای مرد و زن

صنایع دستی در دهه اخیر به دلیل مزیت‌های اقتصادی خود مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته و اشتغال فراوانی ایجاد کرده است. این نمودار اشتغال به وجود آمده از حوزه صنایع دستی برای مردان و زنان را به تفیک نوع اشتغال در کشور نشان می‌دهد. طبق نمودار تعداد ۱۳,۵۳۶ شغل انفرادی برای زنان […]