تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار فوق تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. نمایشگاه‌های صنایع دستی کمک شایانی به افزایش فروش این آثار هنری می‌کنند. برای مثال نمایشگاه ملی صنایع دستی که در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، در فضایی بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع ۴۵۹ شرکت کننده را در خود جای داده […]

فروش داخلی صنایع دستی از ۱۳۹۴ تا 1400

نمودار فوق فروش داخلی صنایع دستی از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در ایران را نشان می‌دهد. صنایع دستی برای هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که جدا از اینکه صنایع دستی شناسنامه یک کشور تلقی می‌شود، صنایع دستی می‌تواند نقشی پررنگ در اقتصاد کشور و ارز آوری به آن بازی بکند. صنایع دستی ایران نیز […]

گران‌ترین استان‌ها برای اشتغال‌ زایی در صنایع دستی در سال ۱۳۹9

نمودار فوق گران‌ترین استان ها برای اشتغال زایی در صنایع دستی در سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. . این اعداد بر اساس میزان تسهیلات داده شده و تعداد تسهیلات داده شده بدست آمده است. می‌توان دید که استان مازندران گران‌ترین استان برای اشتغال‌زایی است.

ارزان‌ترین استان‌ها برای اشتغال زایی در صنایع دستی در سال ۱۳۹9

نمودار فوق ارزان‌ترین استان ها برای اشتغال زایی در صنایع دستی در سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. این اعداد بر اساس میزان تسهیلات داده شده و تعداد تسهیلات داده شده بدست آمده است. می‌توان دید که استان خراسان جنوبی ارزان‌ترین استان برای اشتغال‌زایی است.

میزان فروش بازارچه های موقت صنایع دستی از سال ۱۳۹۴ تا سال 1400

نمودار فوق میزان فروش بازارچه‌های موقت صنایع دستی را از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ بازدهی این بازارچه‌ها بیش از ۲ برابر شده است. فروش این بازارچه‌ها در سال ۱۳۹۸ که اوج فروشش بوده است، در مجموع ۸۸ میلیارد تومان بوده است. با مقایسه‌ی این نمودار با نمودار […]

نسبت شاغلان آموزش دیده صنایع دستی به کل شاغلان از ۱۳۹۵ تا 1400

نمودار فوق نسبت شاغلان آموزش دیده صنایع دستی به کل شاغلان در این حوزه از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. این نسبت در طی سه سال در حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است تا جایی که در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ درصد از مشاغل به افراد آموزش دیده تعلق دارد. بعد از سال ۱۳۹۷ […]

تعداد مراکز اقامتی گردشگری در کشور از ۱۳۹۵ تا 1399

نمودار فوق تعداد مراکز اقامتی گردشگری در کشور از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۸ شاهد رشدی چشمگیر تعداد مراکز اقامتی هستیم که می‌تواند بخاطر نبود آمار در سال‌های قبل باشد یا در غیر این صورت حمایت‌های زیاد از این بخش شده تا این رشد قابل توجه در این بخش رخ بدهد. […]