آمار دانشجویان رشته‌های مرتبط با صنعت بازی ویدئویی-1401

با توجه به گسترش و محبوبیت بازی‌های ویدئویی در سال‌های اخیر، رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با این صنعت نیز در کشور راه اندازی شده و گسترش یافته است. این نمودار تعداد دانشجویان رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازی ویدئویی را در ۱۹ شهر و استان نشان می‌دهد. استان تهران با داشتن تعداد ۴۶۵ دانشجو، بیشترین تعداد […]