ارائه چارچوب برای نظام نوآوری محصولات فرهنگی

ارایه چارچوبی برای نظام نوآوری محصولات فرهنگی

حوزهٔ محصولات فرهنگی، یکی عرصه‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در دهه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. محصولات فرهنگی مانند فیلم، بازی‌های رایانه‌ای، کتاب، اسباب‌بازی و امثال آن به دلیل تاثیرگذاری فراوان بر سبک زندگی و فرهنگ جامعه، توجه بسیاری را می طلبند. فراگیری محصولات خارجی با مضامین و پیام‌های نامناسب برای جامعهٔ ایران، نشان‌دهندهٔ […]