تعداد کشور‌های حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا 1402

نمودار فوق تعداد کشور‌های حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. تعداد کشورهای حاضر در نمایشگاه کتاب تهران با ۳۰ عدد آغاز شده و تا اوایل دهه‌ی هشتاد روندی تقریبا نزولی داشته است. بعد از آن با سرعتی قابل قبول این تعداد افزایش پیدا کرده است و در اواخر دهه‌ی […]

تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷، ۹ جایزه ادبی، ۹ جایزه تخصصی، ۶ جایزه سالانه کتاب، ۶ جایزه کتاب استانی، ۴ جایزه کتاب کودک برگزار شده است.