نسبت کتب چاپی و دیجیتال در ایران تا سال 1401

نمودار نسبت کتب چاپی و دیجیتال در ایران تا سال 1401 را نشان می‌دهد. با وجود محبوبیت کتاب‌های دیجیتالی در دنیا، بسیاری از افرادی کتاب خوان، معمولا تمایل به خرید نسخه‌ی چاپی کتاب دارند. این افراد از لمس کردن ورق‌های کتاب، بوئیدن کاغذ کتاب و ورق زدن کتاب لذت می‌برند  باعث می‌شود که بیشتر به […]