بهترین کتاب های حوزه انیمیشن در ایران

این نمودار پرتیراژترین کتاب‌های حوزه انیمیشن را در ایران نشان می‌دهد. در این نمودار ۱۰ کتاب پرتیراژ این صنعت به ترتیب تیراژ مرتب شده‌اند. کتاب کلید انیمیشن که توسط انتشارات کلید آموزش چاپ شده است محبوب‌ترین کتاب درباره صنعت انیمیشن در ایران است. ۳ کتاب پرتیراژ از این لیست توسط انتشارات رعنا چاپ می‌شوند.

تیراژ کتاب های مرتبط با صنعت انیمیشن در ایران از 1372 تا 1398

نمودار فوق تیراژ چاپ کتاب‌های مرتبط با پویانمایی را بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، تعداد کتاب‌های چاپ شده در این صنعت در ۳ دهه اخیر افزایش یافته است هر چند که نوسان زیادی در تعداد کتاب‌های چاپ شده به چشم می‌خورد. در سال‌های ۷۴، ۷۵ و ۸۰ هیچ کتابی […]

تعداد ناشران کتاب در سال 1397

این نمودار تعداد ناشران در کشور را به تفکیک استان در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. استان تهران با ۲۶۱۷ ناشر رتبه اول را در میان استان‌های کشور دارد.

نسبت جنسیتی ناشران کتاب در سال 1397

این نمودار نسبت جنسیتی ناشران کتاب در سال ۱۳۹۷ را به تفکیک استان در کشور نشان می‌دهد. نسبت ناشران زن به ناشران مرد در استان لرستان از سایر استان‌ها بیشتر است. در استان کهگیلویه و بویراحمد در این سال هیچ ناشر زنی فعالیت نداشته است.

میانگین قیمت کتاب از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶

قیمت کتاب در ایران اغلب متاثر از قیمت کاغذ به‌عنوان کالای استراتژیک در صنعت چاپ و نشر می باشد. به همین دلیل باید با ایجاد ظرفیت‌های مختلف در کشور، کاغذ با کیفیت قیمت مناسب در اختیار اهالی نشر قرار گیرد. مبنای قیمت گذاری کتاب بهای کاغذ مورد استفاده است و اکنون ۹۹ درصد کاغذها وارداتی […]

نسبت پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی کتاب در سال ۱۳۹۶

این نمودار نسبت پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی کتاب را تنها در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. بیش از ۹۸ درصد پدیدآورندگان اشخاص حقیقی هستند. برای پیداکردن این نسبت در سال‌های دیگر می توانید به نمودار «تعداد پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی کتاب از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶» مراجعه کنید.