گزارش صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران

صنعت تبلیغات دیجیتال ایران

این گزارش با استفاده از منابع متعددی جمع‌آوری شده و تنها هدف آن نشان دادن شمایل کلی صنعت تبلیغات در ایران است. بعضی از منابعی که در گرآوری این گزارش استفاده شده‌اند شامل: گزارش‌های شرکت‌های سهامی عام و خاص، شرکت‌های تحقیق بازار، دانشگاه‎‌ها، کارشناسان، متخصصان، وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان آمار […]