صنعت بازی های موبایل ایران

گزارش مطالعه الگوی مصرف و پرداخت بازیکنان موبایلی

با وجود محدودیت استفاده از کنسول و بازی‌های رایانه‌ای در ایران، گیمرهای ایرانی به سمت بازی‌های موبایلی رفتند. بازی‌های موبایلی در سال‌های گذشته به ابزار جذب و ماندگاری مخاطب بازی‌های دیجیتال تبدیل شدند. کلیدواژهٔ بلوغ در این گزارش به این معناست که الگوهای مصرف بازیکنان موبایلی در سال ۹۶ هوشمندانه‌تر و پخته‌تر شده‌اند. از آمارها […]

نمای باز 1396 اطلاعات شاخص مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران

مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران

گزارش نمای باز ۱۳۹۶ مهم‌ترین اطلاعات مصرف بازیکنان ایرانی را تا انتهای این سال گزارش می‌کند. محتوای این گزارش از تحلیل داده‌های پیمایش ملی مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال به‌وجود آمده است. فهرست: در یک نگاه چه کسانی بازی می‌کنند؟ چه بازی‌هایی می‌کنند؟ چگونه بازی می‌کنند؟ چگونه خرید می‌کنند؟ ما چه کسانی هستیم؟

نمای باز ۱۳۹۴ اطلاعات شاخص مصرف بازی‌هاى دیجیتال در ایران

بازی های دیجیتال

گزارش سالیانه نمای باز، اولین گزارش آماری دایرک و دربارهٔ وضعیت مصرف و بازیکنان ایرانی است. داده‌های این گزارش با تلاش بیش از ۱۰۰ پژوهشگر در کلان‌شهرها، شهرها و روستاهای سراسر کشور جمع‌آوری شده است. بیش از ۱۵ هزار نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و در هستهٔ مرکزی دایرک تجزیه و تحلیل شدند.   در […]

اندازه بازار صنعت بازی ایران در سال ۱۳۹۸

این نمودار اندازه بازار صنعت بازی ایران در سال ۱۳۹۸ به تفکیک بومی و غیر بومی را ترسیم می‌کند. سهم بخش خارجی ۴۲۱۱ میلیارد تومان و سهم بخش داخلی ۱۱۰ میلیارد تومان است. از این ۴۲۱۱ میلیارد تومان، ۲۷۰۰ میلیارد تومان هزینه کنسول‌ها می‌شود که همگی از جمله Xbox و انواع سری PlayStation وارداتی هستند. […]

اندازه بازار صنعت بازی ویدئویی ایران به تفکیک پلتفرم در سال ۱۳۹۸

این نمودار اندازه بازار صنعت بازی ویدئویی ایران در سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. بطور کلی گردش مالی بخش سخت افزار ۲۷۰۰ میلیارد تومان و بخش نرم افزار ۱۶۲۱ هزار میلیارد تومان است. چه در بخش نرم‌افزار و چه در بخش سخت‌افزار، عمده گردش مالی بازار در بخش کنسول‌های بازی صورت گرفته است. گردش مالی […]

میانگین سنی مخاطبان صنعت بازی در ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

این آمار، میانگین سنی مخاطبان صنعت بازی در ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. این نمودار یک روند افزایشی در میانگین سنی بازیکنان ایرانی نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۸ میانگین سنی مخاطبان صنعت بازی به ۲۲ سال رسیده است. با ورود بازی‌های موبایلی، افراد بزرگسال هم به جزئی از مخاطبان صنعت […]

تعداد گیمرهای ایرانی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

این نمودار تعداد گیمرهای صنعت بازی ویدئویی ایران را نمایش می‌دهد. بر این اساس از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸ به‌صورت مستمر تعداد بازیکنان ایرانی روندی افزایشی داشته است. در این یک دهه بازیکنان ایرانی ۲ برابر شده‌اند و از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۸۹ به ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش پیدا […]