بودجه ترویج کتاب از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

این نمودار بودجه ترویج کتاب را در ۴ بخش از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. “برنامه توسعه، نشر و ترویج کتاب‌خوانی”، “حمایت از نشر کتاب و مطبوعات”، “نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور” و “سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور” حوزه‌هایی هستند که بودجه به آن‌ها تخصیص یافته است. داده‌های این نمودار بر حسب میلیارد […]