استخدام انیماتور انیمیشن ۳ بعدی | بیشترین آگهی شغلی حوزه انیمیشن در دنیا

نمودار بالا از بررسی 6407 موقعیت شغلی صنعت پویانمایی جهان که در فاصله زمانی 7 ماهه در سایت‌های استخدامی درج شده‌اند، بدست آمده است. استخدام انیماتور ۳ بعدی پرتکرارترین آگهی‌های شغلی در حوزه انیمیشن در دنیاست. شغل‌های حوزه انیمیشن شغل‌هایی بسیار جذاب‌اند. این شغل‌ها ترکیب هنر، ذوق، سلیقه، دانش رایانه‌ای، مهندسی و بسیاری فنون دیگر […]