فروش انیمیشن کوتاه ایرانی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

انیمیشنی را که مدتش کمتر از ۳۰ دقیقه باشد، انیمیشن کوتاه می‌نامند. این پویانمایی‌ها بخش زیادی از تولیدات انیمیشن را تشکیل می‌دهند. جلوه هنری این انیمیشن‌ها معمولاً بر سایر جنبه‌های اثر غلبه دارد و موسسه هنر و تجربه گاهی این آثار را اکران می‌کند. نمودار بالا میزان فروش انیمیشن کوتاه را بین سال‌های 1390 تا […]

تعداد شاغلان صنعت پویانمایی ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

این نمودار میزان اشتغال در صنعت پویانمایی ایران را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. نیروی انسانی فعال در این صنعت به دو دسته شاغلان تمام‌وقت و شاغلان پاره‌وقت تقسیم‌بندی شده‌اند. شاغلان این حوزه بر اساس نمودار عمدتاً به صورت پاره وقت مشغول هستند. در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۱۷۵۷ نفر در این […]

تعداد تولیدکنندگان محصولات پویانمایی در سال 1395

این نمودار تعداد تولیدکنندگان محصولات پویانمایی را در استان های مختلف در سال 1395 نشان می دهد. استان تهران بیشترین تولیدکنندگان را در خود جای داده است. با مقایسه این نمودار با نمودار «تعداد تولیدکنندگان محصولات پویانمایی در سال 1397» می بینیم که تعداد تولیدکنندگان در تهران افزایش داشته است.

متوسط فروش گیشه پویانمایی های ایرانی

این نمودار متوسط فروش پویانمایی‌های ایرانی را به ازای تعداد سالن‌هایی که در آن‌ها اکران شده‌اند نشان می‌دهد. فیلشاه به طور متوسط در هر یک از سینماهایی که در آن‌ها اکران شده است ۴۶ میلیون تومان فروش داشته است. با مقایسه این نمودار با نمودار «تعداد سالن‌های اکران کننده پویانمایی‌های سینمایی» می‌بینیم که فیلشاه بیشترین سالن […]

تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های تحصیلی صنعت پویانمایی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

این نمودار تعداد فار‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت پویانمایی را در استان‌های تهران، مازنداران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و سایر استان‌های کشور  در شش دسته و از سال تحصیلی 1392ـ 1393 تا 1395 ـ 1396 نشان می‌دهد. استان تهران در هر چهار سال بیشترین تعداد فارغ‌التحصیل را داشته است. همچنین جمع فارغ‌التحصیلان چهار سال تحصیلی […]