هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

گزارش

هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

سال انتشار :

هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

در گزارش “وضعیت هزینه‌کرد فرهنگی خانوار” که بر اساس داده‌های منتشر‌شده از مرکز آمار ایران تهیه شده‌ است؛ می‌توانید به  هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400 دسترسی داشته باشید.

گزارش حاضر با هدف تحلیل مصرف فرهنگی خانوارهای ایرانی در این پنج سال تدوین شده است. مصرف فرهنگی مجموعه هزینه‌هایی است که خانوارها برای خرید یا استفاده از محصولات و خدمات فرهنگی صرف کرده‌اند. طبق تعریف این پژوهش، مصرف فرهنگی طیف گسترده‌ای را در برگرفته و در ده دسته‌ی ملزومات هنری، کتاب، مطبوعات، نوشت‌افزار، ملزومات صوت و تصویر، گردشگری، ورزش و تفریح، بازی و سرگرمی، هزینه‌های مذهبی و پوشاک دسته‌بندی می‌شود.

مصرف فرهنگی خانوار در این گزارش در سطوح خرد و کلان بررسی شده است. در سطح کلان به سهم هزینه‌ی فرهنگی استان‌های مختلف اشاره شده است. در این بخش مشخص شده که کدام شهرها بیشتر و کمترین میزان مصرف فرهنگی را داشتند. همچنین می‌توانید نمودارهایی را مشاهده کنید که نشان می‌دهد دهک‌های مختلف درآمدی در طی 5 سال اخیر چه میزان بابت مصرف فرهنگی خود خرج کردند.

در بخش خرد می‌توانید به آمار مربوط به هزینه‌‌های فرهنگی خانوارهای شهری و روستایی دسترسی داشته باشید. همچنین در این قسمت، میزان مصرف فرهنگی خانوارها  بر اساس وضعیت شغلی، نوع شغل و محل کار سرپرست خانوار آمده است. در نهایت هزینه‌های فرهنگی بر اساس نوع مالکیت محل سکونت و تعداد اعضای خانوار نیز مشخص شده است.

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...
سیاست نامه زیست بوم کودک نمافر

سیاست نامه زیست بوم مجازی کودک و نوجوان ایرانی

گـزارش حاضـر، ضمـن تشـریح وضعیت حضور و تجربـۀ فعالیت کـودکان و نوجوانان در محیط دیجیتـال، پیامدهـای موجـود ایـن حوزه برای کـودک و نوجوان ایرانی را...