داده‌نمای صنعت کتاب

صنعت کتاب در کشور از موقعیت بالقوه و برجسته‌ای برخوردار است، درنتیجه برای اینکه با نگاهی تخصصی مدیریت شود نیازمند آگاهی از سازوکارهای اقتصادی است. از آنجا که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر جامعه و رکود اقتصادی بر صنعت کتاب تأثیر مستقیم دارد، گزارش حاضر بر آن است تا شرایط کنونی این صنعت را بررسی کند.

بر این اساس در داده‌نمای صنعت کتاب، وضعیت صنعت کتاب‌ با رویکردی داده‌محور و آماری مورد بررسی قرار گرفته است؛ به‌طوری که در قسمت اول تصویری کلی از صنعت کتاب، ‌طبق ۷‌مؤلفه مهم در صنعت کتاب که شامل عناوین کتاب منتشره، تعداد شمارگان کتاب، حجم بازار کتاب، قیمت کتاب، تعداد ناشران، کتابخانه‌های عمومی و کتابفروشی است، ارائه‌شده و در ادامه نیز روند وضعیت کتاب در کشور به روایت نمودار شرح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

38 تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
پاییز 1401 انتشار