بودجه‌‌نمای فرهنگ – بررسی نهادی

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود.
برای تهیه محتوای این کتاب، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور تا جزئی ترین موارد مطالعه شده و بدین ترتیب، تصویری جامع از اعتبارات فرهنگی در نظر گرفته شده در بودجه ارائه شده است.
مطالعه این کتاب، جزئیات مهمی از بودجه فرهنگی کشور نظیر نهادهای مصرف کننده بودجه، میزان اعتبار تخصیص یافته به هر نهاد و هر فعالیت، شرح دقیق فعالیت های فرهنگی و بسیاری اطلاعات دیگر را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۹۸ تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
آبان ۱۴۰۰ انتشار