بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی موضوعی

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود.
در گزارش‌های بودجه‌نما، با رویکردی داده‌محور و توصیفی به بررسی اعتبارات فرهنگی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته می‌شود. در جلد اول گزارش بودجه‌نما، اعتبارات فرهنگی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از منظر نهادی بررسی و به تفصیل تشریح شد. در این مجلد اما اعتبارات دولتی حوزه فرهنگ از منظر موضوعی بررسی و نمایش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

74 تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
آبان ۱۴۰۰ انتشار