بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی استانی

پس از بررسی اعتبارات ملی فرهنگی از دو منظر نهادی و موضوعی در جلد اول و دوم گزارش های بودجه‌نما، نوبت به بررسی آخرین بخش از بودجه فرهنگی کل کشور یعنی اعتبارات فرهنگی استانی در این جلد می رسد. همانطور که در مقدمه گزارش های نهادی و موضوعی اشاره شد، علت مجزا شدن گزارش بودجه استانی فرهنگی، تمایز ساختار آن در متن قانون بودجه و ناهمخوانی آن با ساختار بودجه ملی است. جزئیات هزیه کرد اعتبارات استانی برخلاف اعتبارات ملی مشخص نیست؛ از همین رو امکان جانمایی اعتبارت استانی در دسته بندی موضوعی طراحی شده توسط نمافر نیست. در نتیجه تنها روش ممکن برای تدوین گزارش حاضر، تبعیت از دسته بندی موضوعی استفاده شده در قانون بودجه است.

در فرآیند تدوین گزارش حاضر به دلیل فقدان جزئیات بودجه استانی در متن قانون، جزئیات هزینه کرد قطعی تمامی دستگاه ها در تمامی ۳۱ استان کشور در قالب فصول ۸ گانه تعریف شده ذیل «امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری» در سال مالی ۱۳۹۹ از سازمان برنامه و بودجه کل کشور دریافت شد. لازم به ذکر است که قوانین بودجه برای سال تقویمی (اول مهر تا پایان اسفند) نگاشته می شوند اما در عمل تخصیص بودجه از اواسط بهار آن سال تا اواخر تابستان سال بعد انجام می شود. در نتیجه به دلیل مشخص نبودن جزئیات قانونی اعتبارات استانی سال ۹۹ و ۱۴۰۰ و نیز نامعلوم بودن رقم محقق سال ۱۴۰۰، استفاده از رقم محقق شده سال ۹۹ تنها راه برای تشریح جزئیات بودجه استانی است. در چنین شرایطی با توجه به این که گزارش حاضر، سال ۱۴۰۰ به عنوان سال مبنای مطالعه بودجه فرهنگی انتخاب شده، تنها راه تخمین رقم محقق سال ۱۴۰۰، رشد ارقام محقق بودجه فرهنگی استانی ۹۹ متناسب با نرخ تورم کل کشور است. با این حال به دلیل یکسان ماندن شاخص های نسبی و همچنین تخمینی شدن رقم اعتبارات، از متناسب سازی ارقام بودجه فرهنگی استانی با تورم به منظور تخمین ارقام ۱۴۰۰ خودداری شد تا مجال بیشتری برای پرداختن به ساختار بودجه فرهنگی استانی باشد.

در ادامه این گزارش ابتدا ضمن تشریح ساختار بودجه استانی کل کشور، شاخص ها و آمارهایی برای درک وضعیت کلی بودجه استانی ارائه شده است. پس از آن بودجه هر یک از ۳۱ استان کشور با اولویت استان های حائز بیشترین بودجه فرهنگی بررسی و نمایش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

86 تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
آذر ۱۴۰۰ انتشار