بودجه نمای 1401، کالبدشکافی بودجه استانی تخصیص یافته در سال 1400

بودجه نمای سال 1401 نمافر

گزارش بودجه نمای استانی ۱۴۰۱ توسط گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌ی نمافر در اسفند سال ۱۴۰۱ منتشر شد. این گزارش با هدف ارائه‌ی نمایی کامل  از جزئیات بودجه فرهنگی به کالبدشکافی بودجه استان‌های کشور پرداخته است.   درباره‌ی گزارش بودجه نمای استانی ۱۴۰۱   در این گزارش، بودجه فرهنگی تخصیص یافته به ۳۱ استان کشور […]

بودجه‌نمای فرهنگ – سه جلد

بودجه نما سه جلد نمافر

هر ساله و پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، گزارش های متعددی از وضعیت بودجه فرهنگی در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود. با این حال همچنان گردآوری و تدوین یک گزارش جامع آماری ویژه درباره بخش فرهنگ و دیگر بخش های مرتبط با آن، دغدغه ای با قدمت تاریخ بودجه نویسی در […]

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی موضوعی

بودجه نما فرهنگ بررسی موضوعی نمافر

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود. در گزارش‌های بودجه‌نما، با رویکردی داده‌محور و […]

بودجه‌‌نمای فرهنگ – بررسی نهادی

بودجه نما فرهنگ بررسی استانی نمافر

بخش عمده تامین اعتبار فرهنگ در ایران بر عهده دولت و از طریق تخصیص بودجه انجام می‌شود. از همین رو مطالعه قوانین بودجه و گردآوری جزئیات بودجه تخصیص یافته به بخش های مختلف فرهنگی، گام مهمی در تحلیل کم و کیف تامین مالی این بخش به شمار می‌رود. برای تهیه محتوای این کتاب، قانون بودجه […]

بودجه‌نمای فرهنگ – بررسی استانی

بودجه نما فرهنگ نمافر

پس از بررسی اعتبارات ملی فرهنگی از دو منظر نهادی و موضوعی در جلد اول و دوم گزارش های بودجه‌نما، نوبت به بررسی آخرین بخش از بودجه فرهنگی کل کشور یعنی اعتبارات فرهنگی استانی در این جلد می رسد. همانطور که در مقدمه گزارش های نهادی و موضوعی اشاره شد، علت مجزا شدن گزارش بودجه […]