نوع : گزارش
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
صفحه : 36

وضع موجود صنعت پویانمایی ایران

از مهم‌ترین ملزومات تدوین راهبردهای توسعه‌ی صنعت، شناخت ساختار زنجیره ارزش صنعت است. زنجیره ارزش صنعت پویانمایی شامل مجموعه فعالیت‌هایی است که مواد اولیه با هنر و مهارت ترکیب شده و در هر مرحله، ارزشی به محصول پویانمایی نسبت به مرحله‌ی قبل اضافه می‌شود.
هدف از نگارش این کتاب، شناسایی فعالیت‌های اصلی و پشتیبان صنعت پویانمایی در ساختار زنجیره ارزش صنعت است. فعالیت‌های اصلی فعالیت‌هایی هستند که به‌طور مستقیم مراحل تولید یک محصول پویانمایی را تشکیل می‌دهند. به منظور اجرای مناسب هر یک از فعالیت‌های اصلی، زیرساخت‌ها و بسترها باید فراهم باشد که به آن، فعالیت‌های پشتیبان گفته می‌شود. شیوه‌ی قرارگیری و ترتیب توالی این فعالیت‌ها، تشکیل دهنده‌ی زنجیره ارزش صنعت است. چنانچه هدف کلیه‌ی فعالیت‌ها و حلقه‌های ارزش داشتن صنعتی پویا، خالق، سودآور و رقابت‌پذیر باشد، باید اولاً کمیت و کیفیت انجام هر یک از فعالیت‌ها دارای شرایط قابل قبول و مناسبی باشد.
لذا، به‌منظور آشنایی بیشتر با چگونگی تولید محصولات پویانمایی و همچنین شناسایی خلأها و چالش‌های صنعت پویانمایی کشور در هر یک از فعالیت‌ها، زنجیره‌ ارزش صنعت پویانمایی به‌عنوان یکی از بخش‌های مطالعات پشتیبان «سند راهبردی صنعت پویانمایی کشور» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل اول کتاب، مختصری از مبانی زنجیره ارزش ارائه شده است. در فصل دوم، فعالیت‌های اصلی و پشتیبان صنعت پویانمایی معرفی شده و در فصل سوم وضعیت فعلی و فاصله‌ی صنعت پویانمایی کشور با وضع مطلوب در هر یک از فعالیت‌ها و حلقه‌های زنجیره ارزش تبیین شده است.
به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی و آماری مناسب در حوزه‌ی پویانمایی، به منظور شناسایی چالش‌ها و خلأها، پرسش‌نامه‌ای تهیه و از نظر خبرگان استفاده شده است. در انتخاب خبرگان تلاش شد تا طیف مناسبی از تمامی تخصص‌ها و حرفه‌های صنعت مورد توجه قرار گیرد. امید است نتایج ارائه شده در این کتاب بتواند به‌عنوان منبعی برای شناخت ساختار صنعت پویانمایی کشور در نظر گرفته شود.
کتاب حاضر، جلد چهارم از سلسله کتاب‌های صنعت پویانمایی ایران است که با هدف تبین ساختار زنجیره ارزش صنعت پویانمایی به نگارش درآمده است.

فهرست

 

پیشگفتار 
فصل اول: مفاهیم و کلیات 
مقدمه
زنجیره ارزش چیست؟
ارزش آفرینی در زنجیره ارزش
فصل دوم: زنجیره ارزش صنعت پویانمایی 
مقدمه
فعالیت‌های پیش تولید
طراحی مفهومی پویانمایی
نیاز سنجی
تولید
پس تولید
اکران
بازاریابی و انتشار
توزیع و عرضه به بازار
فعالیت‌های پشتیبان
فصل سوم: تحلیل و جمع‌بندی 
مقدمه
خلأها و مشکلات در طول زنجیره ارزش صنعت پویانمایی کشور
فصل چهارم: منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *