نوع : گزارش
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
صفحه : 135

از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق

این گزارش سفری ۶۰ ساله است که از دههٔ ۱۹۴۰م و صنعت فرهنگی آغاز می‌شود، به صنایع فرهنگی تغییر نام می‌دهد و در پایان با نام صنایع خلاق به سال ۱۹۹۰م می‌رسد. موضوع مهمی که در صنایع فرهنگی وجود دارد، همکاری، تنش و تعارض میان فرهنگ و اقتصاد است. این دو مفهوم به ظاهر مجزا هستند و ماهیت متفاوت دارند؛ پس از طریق واژه‌هایی مانند صنایع فرهنگی و صنایع خلاق تفسیر می‌شوند.

در این گزارش، ادبیات صنایع فرهنگی، پیشینه، سوابق و تأثیرات اقتصادی بر آن مرور می‌شود و تصویری جامع از وضعیت صنایع فرهنگی پنج قاره نشان می‌دهد. این تحقیق برپایهٔ مطالعات آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل) و مقالات مرتبط بود. گزارش از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق اولین تجربه در زمینهٔ تحقیق بر صنایع خلاق است.

 

 

در این گزارش می‌خوانیم:

فرایند تدوین استراتژی توسعه‌ی صنایع فرهنگی
مفاهیم رو به تکامل و تعریف‌ها
خلاقیت
کالاها و خدمات خلاق
صنایع فرهنگی
اقتصاد فرهنگی
صنایع خلاق
طبقه‌بندی آنکتاد از صنایع خلاق
اقتصاد خلاق
طبقه‌ی خلاق وکارآفرینان خلاق
شهرهای خلاق
خوشه‌ها، شبکه‌ها و نواحی خلاق
پیش‌ران‌های مهم اقتصاد خلاق در سطح جهان 
فناوری
تقاضا
گردشگری

ابعاد چندگانه‌ی اقتصاد خلاق
جنبه‌های اقتصادی
جنبه‌های اجتماعی
جنبه‌های فرهنگی
توسعه‌ی پایدار
ماهیت بین رشته‌ای صنایع خلاق
نیاز به سیاست‌های میان وزارت‌خانه‌ای مشترک
ضرورت گفتمان با ذی‌نفعان متعدد
نیاز به سازوکارهای قانونی موثر
اقتصاد خلاق دردنیای توسعه‌یافته
بعد توسعه‌ای اقتصاد خلاق
اهداف توسعه‌ی هزاره ازدیدگاه سیاست‌گذاری برای اقتصاد خلاق
اقتصاد خلاق: پیوندها و استلزام‌های توسعه 
جنبه‌های چندوجهی شده‌ی اقتصاد خلاق
پیوندهای فناورانه و فرهنگی
تعامل‌های اجتماعی
وجوه مشترک بین دانش سنّتی، هنر و اقتصاد خلاق
موانع گسترش اقتصاد خلاق
نبود سرمایه
فقدان مهارت‌های کارآفرینی
نبود زیرساخت و قوانین لازم
ایجاد یک مدل برای برکشیدن اقتصاد خلاق درکشورهای در حال توسعه 
اقتصاد خلاقدر جهان درحالتوسعه و نظامهای اقتصادی روبه گذار
آیاصنایع خلاق همان صنایع فرهنگی است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *