نوع : مقاله
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
صفحه : 14

آسیب‌ شناسی توسعه صنعت گردشگری

گردشگری یکی از ابعاد توسعهٔ فضایی ست؛ از این رو در آمایش سرزمین، با بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه و شناسایی آن، بستری برای توسعهٔ فضایی و در نهایت گردشگری فراهم می‌شود. آمایش سرزمین علمی است با رویکرد فضایی و منطقه‌ای، به منظور شناخت توانمندی‌های توسعه و با در نظر گرفتن قابلیت‌های مکانی. تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی با هدف عدالت جغرافیایی صورت می گیرد تا از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمود پیدا کند.این تحقیق در چارچوب آمایش سرزمین، با هدف بررسی قابلیت‌های گردشگری، در زمینهٔ توسعه فضایی، به مطالعهٔ استان خراسان رضوی پرداخته است.

 

در این گزارش می‌خوانیم:

مقدمه

روش تحقیق

تبیین و تحلیل ابعاد مفهومی آمایش سرزمین

آمایش سرزمین

برنامه‌ریزی فضایی

تبیین ابعاد مفهومی صنعت گردشگری

تبیین مفهومی صنعت گردشگری با توجه به ملاحظات آمایش سرزمین

نتایج

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *