نوع : مقاله
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
صفحه : 19

آسیب‌شناسی و ارائه ویژگی‌های نظام پیشنهادهای صدا و سیما

هدف از پژوهش حاضر، شناسای ویژگی‌های نظام پیشنهادهای مطلوب برای استقرار در سازمان صدا و سیما بوده است، برای این منظور از داده‌های کیفی استفاده شد. این داده‌ها به کمک تکنیک مصاحبه عمیق جمع‌آوری شده‌اند. جامعه مورد بررسی را مدیران سازمان صدا و سیما، استادان دانشگاه و متصدیان نظام سابق پیشنهادها در سازمان صدا و سیما تشکیل می‌دهند که با روش هدفمند از میان آنان ۲۰ نفر انتخاب شده‌اند. ابتدا دلایل ناموفق بودن نظام پیشنهادهای سابق سازمان صدا و سیما شناسایی و در ۸ مقوله و ۲۹ زیر مقوله طبقه‌بندی شده است. مقولات عبارت بودند از«بی‌توجهی مدیران»، «ارجاع نظام پیشنهادها به روابط عمومی سازمان»، «تعمیم نادرست نظام پیشنهادها»، «تبلیغات و فرهنگ‌سازی نامناسب»، «نبود برنامه‌ریزی و مطالعات پایه‌ای برای واکاوی ابعاد نظام پیشنهادها»، «توسعه نامناسب به سایر ذی‌نفعان»، «توجه نکردن به تفاوت‌های سازمان رسانه‌ای با سازمان صنعتی» و «تخصیص نیافتن بودجه مناسب». پس از آن ویژگی‌های نظام پیشنهادهای مطلوب برای این سازمان در ۲ مقوله محوری، ۸ مقوله و ۷۵ زیر مقوله احصا شده است. این شاخص‌ها عبارت بودند از: «راهبری و مدیریت»، «آموزش و توانمندسازی»، «تبلیغات، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی»، «سازمان‌دهی»، «سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش»، «فرآیندها»، «نظام‌انگیزش» و «نتایج کلیدی عملکرد» بوده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

پیشینه پژوهش

مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها

روش‌شناسی پژوهش

یافته‌های پژوهش

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *