حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق
حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق

صنعت حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق

درآمد جهانی(2022)

پیش بینی رشد در سال 2023

نرخ نفوذ جهانی(2023)

بیشترین درآمد سال 2022

دورنمای صنعت حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق

پیدا کردن آمار و اطلاعات در کشور ما مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. نبود شفافیت، انتشار ناقص و نامنظم آمار، منتشر نکردن آمار در قالب‌های استاندارد و… بخشی از مشکلاتی است که باید برای پیدا کردن داده با آن دست و پنجه نرم کرد.فقر آماری و مشکل در دسترسی آسان، تحلیل داده‌های صنایع فرهنگ‌بنیان و خلاق را سخت‌تر کرده است.

رشد اقتصاد خلاق و روندهای آینده آن
پیشرفت فناوری، دیجیتالی شدن و نوآوری اقتصاد جهانی را متحول...
راهبرد 10 ساله امارات برای صنایع فرهنگی و خلاق
امارات متحده عربی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و...
توسعه پارک‌های صنایع فرهنگی و خلاق در چین
امروزه اهمیت صنایع فرهنگی و خلاق و تأثیر آن بر...
صنایع خلاق و فرهنگ بنیان، تلفیق رشد اقتصادی و انسجام فرهنگی
طبق گفته یونسکو، در سال ۲۰۱۵ تقریبا ۳۰ میلیون نفر...