عوامل رشد بازی ویدئویی در ایران

عوامل رشد یا افول صنعت بازی ویدئویی در گراف زیر تصویر شده است. این گراف شامل دوازده حلقه است که از بالای داشبورد می‌توان آن‌ها را انتخاب کرد و به‌صورت پیش‌فرض همه ۱۲ حلقه انتخاب شده‌اند. هر حلقه شامل تعدادی موضوع است که با یال‌های جهت‌دار به هم متصل شده‌اند. وجود هر یال بین دو موضوع به معنی تأثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر است؛ به این شکل که موضوع ابتدای پیکان بر موضوع انتهای پیکان تأثیرگذار است. علامت‌های + و – اثرگذاری را نشان می‌دهند. علامت = نیز بیانگر تأخیر در اثرگذاری است. هر یک از این علائم به شیوه زیر تفسیر می‌شود:

+ : وجود این علامت روی پیکان بدین معنی است که در صورت بهبود موضوع ابتدای پیکان، موضوع انتهای پیکان نیز بهبود پیدا می‌کند؛ در واقع نمایانگر اثرگذاری مثبت است.
-: وجود این علامت روی پیکان بدین معنی است که در صورت بهبود اوضاع ابتدای پیکان، موضوع انتهای پیکان کاهش می‌یابد؛ در واقع نمایانگر اثرگذاری منفی است.

=: وجود این علامت روی پیکان بدین معنی است که در صورت تغییر در موضوع ابتدای پیکان، موضوع انتهای پیکان با تآخیر تغییر می‌کند.

با این تعاریف، بهبود در عوامل اثرگذار منفی و کاهش عوامل اثرگذار منفی به رشد بازی ویدئویی در ایران کمک می‌کند.

آمارهای مرتبط با صنعت بازی ویدئویی را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.