بودجه فرهنگی نهادهای گوناگون در ایران | دولت برای فرهنگ چقدر هزینه می کند؟

بودجه فرهنگی نهادهای ایران فراتر از مبلغی است که در فصل فرهنگ و هنر قانون بودجه ۱۴۰۰ عنوان شده است. در حقیقت بسیاری نهادها وجود دارند که برای مصارف فرهنگی از دولت بودجه دریافت می‌کنند؛ اما برنامه‌شان در فصل فرهنگ و هنر درج نشده است و باید در فصل‌های دیگر آن‌ها را جست‌وجو کرد. با این استدلال می‌توان دریافت که رقم واقعی بودجه فرهنگی نهادهای گوناگون نزدیک به ۳۹هزار میلیارد تومان است؛ نه ۲۳هزار میلیارد تومان.

بودجه موضوعات فرهنگی گوناگون در قانون بودجه ۱۴۰۰ را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

راهنمای استفاده از داشبورد بودجه فرهنگی نهادهای ایران

نهادهای ایران در دسته‌بندی اختصاصی نمافر به سه دسته دولتی، حاکمیتی و غیردولتی‌غیرحاکمیتی تقسیم‌بندی شده‌اند. برای هر یک از این نهادها برنامه‌هایی مشخص شده است. دولت متناسب با این برنامه‌ها به سازمان سهمی از کل بودجه فرهنگی ایران اختصاص داده است.

۱. در نوار اول نوع سازمان یا نهاد مد نظر خود را انتخاب کنید؛

۲. در نوار دوم نام سازمان یا نهاد مد نظر خود را انتخاب کنید؛

۳. در نوار سوم سال را انتخاب کنید.

با این تنظیمات دو نمودار و تعدادی نوشته پدیدار می‌شود. جعبه اول که شامل نمودار دایره‌ای و نوشته‌هاست نشان می‌دهد سازمان مد نظر چقدر بودجه فرهنگی دریافت کرده است و این بودجه از چه نوع است. همچنین سهمش از کل بودجه فرهنگی ایران در این بخش مشخص شده است. جعبه دوم نشان می‌دهد این سازمان بودجه خود را برای چه برنامه‌هایی دریافت کرده است.

نمافر این داشبورد را بر اساس گزارش بودجه‌نمای فرهنگ ایجاد کرده و شما می‌توانید برای دسترسی به نسخه تمام صفحه این داشبورد به این لینک مراجعه نمایید.