راهنمای انتخاب بهترین انیمیشن برای کودک

انتخاب بهترین انیمیشن یا پویانمایی برای کودک با چه معیارهایی باید انجام شود؟ پویانمایی‌ها می‌توانند باعث بروز رفتارهای نامناسب در کودکان شوند. همچنین برخی از این‌ها باعث بروز حس ترس یا قهرمان‌سازی منفی نیز می‌شوند. در طرف دیگر انیمیشن‌ها می‌توانند جنبه آموزشی داشته باشند و به رشد مهارت‌های ارتباطی کودکان کمک کنند. در چنین شرایطی مشخص است انتخاب انیمیشن برای کودکان موضوع حساسی است که باید به آن به‌خوبی توجه شود. به کمک این داشبورد می‌توان بهترین انیمیشن را برای کودک بر اساس بررسی‌های چی خوبه  و کامِن سِنس مِدیا پیدا کرد. این داشبورد همچنین به مدیران این دید را می‌دهد که توزیع محتوای سالم و ناسالم در میان انیمیشن‌ها چگونه است.

راهنمای استفاده از داشبورد برای رسیدن به بهترین انیمیشن برای کودک

چی‌خوبه:

۱. بازه زمانی تولید اثر، مبدأ اثر و رده سنی را از سمت راست داشبورد انتخاب کنید؛

۲. نمره مولفه‌های مثبت و منفی را از بخش بالایی انتخاب کنید.

با انتخاب این گزینه‌ها، ۷ بخش دیگر داشبورد فعال می‌شود. در این بخش‌ها می‌توانید به اطلاعاتی مانند میانگین امتیاز ابعاد منفی، میانگین امتیاز ابعاد مثبت، محل انتشار آثار و… دسترسی داشته باشید. همچنین در بخش امتیاز اکتسابی پویانمایی‌ها در ابعاد مثبت و منفی می‌توانید با حرکت روی دایره‌ها، بهترین انیمیشن مناسب کودک خود را انتخاب کنید.

داشبورد اختصاصی چی‌خوبه را با رویکردی متفاوت در این لینک مشاهده کنید.

کامن سنس مدیا:

کامن سنس مدیا ۳۲۳۰ اثر را تا فروردین ۱۴۰۰ بررسی کرده است. به اعمال فیلترهای مشابه بخش چی‌خوبه در داشبورد کامن سنس مدیا نیز بخش‌هایی ظاهر می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توان وضعیت آثار موجود در این سایت را بررسی کرد. از بخش پایین نیز نام آثار در دسترس است.

می‌توانید برای دسترسی به نسخه تمام صفحه این داشبورد به این لینک مراجعه نمایید.