محمد علی ذاکری

محمد علی ذاکری

درحال بارگذاری

    تا سال‌های نه‌چندان دور، برداشت همه ما از تبلیغات، به پیام‌های بازرگانی رادیویی و تلویزیونی، تبلیغات مکانی و تبلیغات در نیم‌تای پایین صفحات روزنامه محدود...
مسافران مسلمان بر مبنای اعتقادات خود به دنبال مقاصد، اقامتگاه‌ها و فعالیت‌هایی هستند که با اعتقادات و علایق دینی و شخصی آن‌ها سازگار باشد و به آن‌ها این امکان را بدهد ...
انسان، در طول تاریخ تلاش کرده تا با توجه به نیازها و خواسته‌های خود، ابعاد مختلف زندگی را تسهیل نموده و با استفاده از فناوری‌های جدید بر کیفیت زندگی بیفزاید. در این را...