حسین رضاسلطانی

حسین رضاسلطانی

درحال بارگذاری

یکی از اصلی‌ترین سرگرمی‌های مردم ایران و جهان به‌خصوص بعد از قرنطینه دوران کرونا بازی های ویدیویی است. گردش مالی صنعت بازی در ایران نیز بسیار رو به رشد است. امروز ویدی...