تاریخ انتشار :
نمودار فوق معتبرترین منابع اخبار و اطلاعات عمومی در سراسر جهان از سال 2011 تا 2022 را نشان می‌دهد. یکی از عوامل مهمی که به اخبار صحت می‌بخشد، منبع خبر است. در این نمودار منابعی که اخبار را می‌توان از آن‌ها دریافت کرد به 4 دسته تقسیم شده است: رسانه‌های سنتی (Traditional Media): این رسانه‌ها شامل ...
تاریخ انتشار :
شکل مربوط به پیش‌بینی درآمد نشر الکترونیکی در سه بخش متفاوت در ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۷ است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، درآمد پیش‌بینی شده در تمامی بخش‌ها روند افزایشی مثبتی داشته‌ است. قابل توجه‌ترین نکته افزایش چشمگیر درآمد در بخش کتاب‌های الکترونیکی است که در سال ۲۰۲۷ به ۵٫۴ میلیارد دل...
تاریخ انتشار :
نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book reader) دستگاه‌ قابل حملی است که اختصاصا برای خواندن کتاب‌های‌ الکترونیکی طراحی شده‌‌‌ است. دستگاه کتابخوان به خاطر استفاده از جوهر الکترونیک، نوری از...
تاریخ انتشار :
نمودار فوق سطح اعتماد به رسانه‌ها در سراسر جهان از 2018 تا 2022 را نشان می‌دهد. اعتماد به رسانه, مفهوم جدیدی نیست اما با ابداع و توسعه اینترنت و شکل های جدید رسانه, صرفا به مفهومی مهم‌تر از پیش بدل شده است. در دورانی که هر کسی با دست در داشتن یک گوشی می‌تواند یک رسانه باشد، دیگر به سادگی نمی‌توان...