داشبورد بررسی محتوای تولیدات پویانمایی

این داشبورد نتایج حاصل از ارزیابی محتوای پویانمایی‌ها توسط وب‌سایت ایرانی چی خوبه و وب‌سایت خارجی کامِن سِنس مِدیا را نشان می‌دهد. این دو وب‌سایت تولیدات صنعت پویانمایی را از بر اساس ابعاد مثبت و منفی محتوایی مورد تحلیل قرار داده و بر اساس محتوای موجود در پویانمایی، رده سنی آن را تعیین می‌کنند شما در این داشبود قادر خواهید بود روند محتوایی موجود در تولیدات پویانمایی را مشاهده کرده و با استفاده از فیلترهای موجود در داشبورد به گزینش بخشی از محتواهای مورد بررسی بر اساس نیاز خود بپردازید. نمافر این داشبورد را از طریق جمع‌آوری اطلاعات موجود در این دو وب‌سایت ایجاد کرده و شما می‌توانید برای دسترسی به نسخه تمام صفحه این داشبورد به این لینک مراجعه نمایید.